Animatie 4 > 12 jaar

Vleermuizen 5,00 €
Grot 6,00 €
Grottenspel 6,50 €
Vespi 6,50 €
Rivier 5,00€
Waterzuiveringsinstallatie 5,00€
1,2,3… zon 9,00€
Oude groeves 5,00€
Actieve groeves 5,00€
Themawandelingen 5,00€

 

geldig tot en met 30 juni 2018. Tarieven vanaf 1 september 2018.

Download de brochure voor kleuter- en lagere scholen (2,9 Mo)