Animatie 4 > 12 jaar

Vleermuizen 5,50 €
Grot 6,50 €
Grottenspel 7,00 €
Vespi 7,00 €
Rivier 5,50€
Waterzuiveringsinstallatie 5,50€
1,2,3… zon 10,00€
Oude groeves 5,50€
Actieve groeves 5,50€
Themawandelingen 5,50€

 

geldig vanaf 1 september 2018.

Download de brochure voor kleuter- en lagere scholen (2,9 Mo)